Taal: een ‘d’ of een ‘t’ en andere ongemakken…

De Nederlandse taal is niet een gemakkelijke, daar zijn de geleerden het over eens. Zowel in spelling als in grammatica. Heel veel regels en even zovele uitzonderingen. Er zijn mensen die het leuk vinden om met onze taal te stoeien. Daar ben ik er een van. Dat wil niet zeggen dat mijn Nederlands als vanzelf 100% in orde uit mijn pen vloeit. Ook ik heb mijn ezelsbruggetjes en hoofdbrekens. Naslagwerken zijn dan ook altijd onder handbereik.

Hieronder vindt u een aantal links naar websites die adviseren op het gebied van taal. Dit kan algemeen taaladvies inhouden, maar ook worden specifieke thema’s behandeld. Hierbij kunt u denken aan spelling, stijl of de keuze van voorzetsels.

Van Dale online

Taaladvies.net
Een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling.

Genootschap Onze Taal

Universiteit Leiden
Spelling en grammatica

NRC Stijlboek
Hier vindt u de belangrijkste afspraken die de redacties van NRC Handelsblad, NRC next en NRC.nl hebben afgesproken na te leven.” Wij hebben ze gebundeld in wat wij het Stijlboek noemen en gerangschikt in categorieën. U zult zien dat dit ‘boek’ de brede variëteit van onze afspraken weerspiegelt. Bij twijfel kan de NRC-journalist hier de juiste spelling van veelgebruikte afkortingen nazoeken, maar ook de juiste houding ten aanzien van bronnen.”

Waarom is Nederlands leren zo moeilijk?
Adriaan D’Haens, germanist aan de Ugent onderzocht voor zijn scriptie “waarom leren Nederlands is niet gemakkelijk”. Een artikel over het spreken der Nederlandse taal.

Boeken met taaladvies
Het Genootschap Onze Taal adviseert.

Lijst met veelvuldig fout gespelde woorden

Tekstschrijver-info.nl
Liever een tekstschrijver bij u in de buurt?