Persbericht: prullenbak of plaatsing?

Hoe schrijf je een persbericht? En wel zo dat het bericht van de stapel blijft of nog erger, direct verdwijnt in de digitale prullenbak?
Een goed persbericht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Pas dan is de kans groot dat je bericht opgepikt wordt. Lees de onderstaande opsomming en dring door tot de diverse redacties. Verlies hierbij niet uit het oog dat een persbericht er ook als zodanig uitziet. Zie hier.
  • Schrijven is schrappen. Maak het persbericht echt niet langer dan een A4.
  • Schrijf erboven PERSBERICHT. Kan maar duidelijk zijn.
  • Gebruik een invalshoek met nieuwswaarde.
  • Geef in de kop en eerste alinea van het persbericht een antwoord op de 5 W’s + H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.
  • Geef de details in de volgende alinea’s, waarbij je start met de belangrijkste informatie. Het meest onbelangrijke staat onderaan.
  • Schrijf zakelijk en objectief.
  • Schrijf het persbericht in de actieve vorm. Voorkom werkwoorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’.
  • Controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten. Laat een collega de tekst nog eens kritisch doorlezen.
  • Vermeld onderaan een ‘noot voor de redactie’,  waar nadere informatie is te verkrijgen.

Geen tijd voor het maken van een persbericht? Of bent u niet zeker van uw zaak en wilt u advies? Neem gerust contact met mij op.