Daglief.nl

Daglief.nl biedt een online tool voor het maken van persoonlijke rouw-
kaarten. Het overgrote deel van de foto’s in de database zijn van mijn hand. Natuurlijk is het  ook mogelijk om eigen foto’s te uploaden. De collectie voor kinderen en  baby’s is bijzonder te noemen. Een voorproefje treft u onder de kop Rouw bij de foto’s in mijn portfolio.

Op de site van Daglief.nl:

Renske Schut
“Ik ben fotograaf en tekstschrijver. Het viel mij op dat er ten aanzien van rouwkaarten voor kinderen weinig keuze was. Veel illustratief werk en amper fotomateriaal. Ik maakte een serie beelden voor kinderrouwkaarten en benaderde Muriël voor een samenwerking. Zoals zij al omschreef, sprak mijn werk haar aan en zo ontstond het idee voor Daglief.nl. Ik ben ervan overtuigd dat deze online editor in combinatie met de aangeboden foto’s van toegevoegde waarde is, waar het gaat om het aanbod en de personalisering van rouwkaarten”. 

Nieuwsgierig? Ga hier naar Daglief.nl.

Daglief.nl- Renske Schut